Máy Trả Bảo Hành

Máy trả bảo hành (TBH) là máy chính hãng Apple mới 100% chưa được dùng hay kích hoạt. Bạn có thể kiểm tra trên trang chủ của Apple và sẽ được thông báo rằng máy này chưa được kích hoạt, và máy này là máy mới. Vậy máy này tại sao Apple lại bán ra thị trường?

Đó là từ trung tâm dịch vụ khách hàng của Apple. Apple luôn có chính sách đổi mới cho các máy có lỗi kỹ thuật khi mang đến trung tâm bảo hành. Tại đây Apple không sửa chữa hay vứt bỏ máy đó luôn mà sử dụng kho máy mới (chưa kích hoạt) có sẵn để đổi ngay lập tức cho khách hàng khi mang máy của họ đến. Trong trường hợp này máy mới này sẽ được trung tâm bảo hành ghi nhận trên hệ thống ngày tính bảo hành là số thời gian còn lại của chiếc máy mà đã bảo hành, tất nhiên khi kiểm tra kích hoạt thì vẫn thông báo chưa kích hoạt. Khi đó chiếc máy này sẽ được khách hàng bán lại hoặc Apple thu mua lại và bán ra thị trường cho khách hàng. 

There are no products in this section