THỜI GIAN LÀM VIỆC:       
T2- T7 : 8h30 - 20h30  CN : 8h30 - 17h
 
 

Date added: 20/05/2013 Hướng dẫn chép hình ảnh vào iPhone, iPad, iPod Touch

Hướng dẫn chép hình từ máy tính vào iPhone, iPad, iPod Touch

Để chép hình từ máy tính vào iPhone, iPad, iPod Touch các bạn phải cài chương trình iTunes, sau đó mở iTunes và kết nối iPhone, iPad, iPod Touch với máy tính.

Chọn thẻ Photo / Sync Photo from / Chọn Choose forder.../ Dẫn tới thư mục để hình trên máy tính

Nếu muốn chép cả Video, clip có trong thư mục để hình thì các bạn tick chọn Include videos

Sau đó click Sync.

Nếu khi kết nối iPhone, iPad, iPod Touch với máy tính mà giao diện không giống trong hình thì các bạn có thể chỉnh bằng cách

View / Hide Sidebar hoặc phím tắt là Ctrl + S

Nguồn: H2shop.vn